satınalma gücü

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bireylerin elde ettikleri toplam gelirin, satın alabileceği mal ve hizmet miktarına karşılık gelen kısmı. 2. Reel gelir düzeyi ile yaratılabilecek toplam talep.

« Sözlük Dizinine Dön