seçim ekonomisi

« Sözlük Dizinine Dön

Dur ve devam et politikası. Seçimle işbaşına gelen hükümetlerin seçim öncesi dönemlerde, seçmen çoğunluğunun desteğini sağlamaya yönelik olarak ekonomik faaliyetleri canlandırıcı, alım gücünü artırıcı politikalar uygularken; seçim sonrası dönemlerde bunun tersine daraltıcı, kemer sıkmaya yönelik ekonomi politikaları uygulamaları. Seçim öncesi zam yapmayıp vergi borçlarını affetme veya erteleme, çeşitli kesimlere yönelik cömert ayni ve nakdi yardımlar yaparken, seçim sonrası ertelenen zamların yapılması ve vergilerin artırılması.

« Sözlük Dizinine Dön