seçim yoluyla katılım

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. siyasal katılım.

İngilizcesi:
electoral participation
« Sözlük Dizinine Dön