seminer

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir uzman, hoca ya da gözetmen yönetiminde yapılan, belirli bir konunun etraflıca irdelenmesine yönelik özel mesleki çalışma; bu tür çalışmaların sunulduğu toplantı. 2. Üniversitelerde, bir öğretim görevlisinin denetiminde öğrencilerin yürüttüğü inceleme-araştırma çalışmaları.

İngilizcesi:
seminar
« Sözlük Dizinine Dön