senet

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir hakkı, bir borç veya alacağı temsil eden belge. Bir kimsenin yapmayı taahhüt ettiği şeyi, ödemeyi vadettiği bir borcu tespit etmek üzere imzaladığı kağıda da borç senedi denir. 2. Bir işlem veya olayı belgelendirmek amacıyla resmi bir makamın onayıyla düzenlenmiş belge. Örn. Tapu senedi.

İngilizcesi:
promissory note
« Sözlük Dizinine Dön