serbest ticaret gerekçeleri

« Sözlük Dizinine Dön

Neden serbest ticaret politikası izlemek gerektiği konusunda ileri sürülen gerekçeler. Başlıca serbest ticaret gerekçeleri şunlardır: 1. Fiyatların ucuzlaması, 2. Kalitenin yükselmesi, 3. Çeşitliliğin artması, 4. Mal arzının bollaşması, 5. Teknoloji transferi ve know-how imkanları, 6. AR-GE ve rekabet gücünü teşvik etmesi, 7. Tüketici refahı, üretici refahı ve toplam refahı arttırması, 8. Hızlı büyüme, 9. Devletin gücünü sınırlandırması, 10. Savaşı pahalı hale getirip savaş riskini azaltması, 11. Farklı kültürlerden insanları birbirine yakınlaştırması, barışı desteklemesi, 12. İnsanların önündeki, hayata ilişkin seçenekleri arttırması, hayallerinin peşinden gitmeyi teşvik eden daha dinamik bir dünya yaratması.

İngilizcesi:
arguments for free trade
« Sözlük Dizinine Dön