serflik

« Sözlük Dizinine Dön

İşlettikleri toprakların sahipleri olan feodal beylere karşı sıkı sorumlulukları olan, kendi istekleriyle çalıştıkları toprakları terk etme hakkı olmayan köylülerin oluşturduğu Ortaçağ Avrupa’sında geçerli bir toprak sistemi. bkz. derebeylik.

İngilizcesi:
serfdom
« Sözlük Dizinine Dön