şer’i vergiler

« Sözlük Dizinine Dön

İslam hukuku esaslarına göre düzenlenmiş ve Osmanlı Devleti zamanında uygulanmış olan vergi türleri. Biri Müslümanlar, ikisi de gayrimüslimleri ilgilendirmek üzere başlıca üç kategoride toplanabilecek olan bu vergiler şunlardır: 1. Öşür: Müslümanların ellerinde bulunan arazilerin ürününden devletin payı olarak, onda bir oranında alınan vergi. 2. Haraç: Fethedilen ülkelerde Müslüman olmayanlara bırakılan araziden alınan vergi. 3. Cizye: Müslüman olmayanlardan, askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmaları karşılığında alınan vergi.

İngilizcesi:
religious taxes
« Sözlük Dizinine Dön