şeriat

« Sözlük Dizinine Dön

1. İzlenen yol, hukuk sistemi, İslam hukuk sistemi. 2. İslami bir toplumda yaşayan Müslümanları bağlayıcı nitelikteki kuralların, helal ve haramların tümü.

İngilizcesi:
shari’a
« Sözlük Dizinine Dön