seyirci demokrasisi

« Sözlük Dizinine Dön

Bernard Manin tarafından formüle edilen ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılmada isteksiz oldukları ve siyasal liderleri kendilerine uzak bir sahnede rol oynayan kişiler gibi değerlendirdikleri, çağdaş demokrasi uygulamaları. bkz. demokrasi.

İngilizcesi:
audience democracy
« Sözlük Dizinine Dön