sıcak takip

« Sözlük Dizinine Dön

Sahildar devletin iç sularında veya kara sularında söz konusu devletin kanun veya yönetmeliklerini ihlal eden yabancı bir geminin kovuşturulmaktan kaçması halinde, bu geminin açık denizde izlenmesi, yakalanması ve kovuşturulmak üzere sahil devletinin limanlarına getirilebilmesini öngören; açık denizde gemilerin yalnız bayrağını taşıdıkları devletin yetki ve yargısına bağlı bulundukları şeklindeki kurala istisna oluşturan durum.

İngilizcesi:
hot pursuit
« Sözlük Dizinine Dön