sıkıyönetim

« Sözlük Dizinine Dön

1. Askeri yönetim ilkelerinin çeşitli gerekçelerle sivil halka karşı uygulanması. 2. Savaş, doğal afetler, ülke bütünlüğünün tehlikede olması gibi olağanüstü durumlarda, ülkenin tamamında ya da bir kısmında devletin özel bir yönetim uygulayarak gündelik hayatın işleyişine, insanların eylemlerine bazı kısıtlamalar getirilmesi, birtakım hak ve özgürlüklerin askıya alınması durumu. bkz. olağanüstü hal.

İngilizcesi:
martial law
« Sözlük Dizinine Dön