silahsızlanma

« Sözlük Dizinine Dön

Dünya barışının sürekliliğini sağlamak amacıyla, elde bulunan silahların azaltılması veya ortadan kaldırılması; belirli kategorideki silahların kısmen veya tamamen yok edilmesi; belirli bir bölgenin silahlardan arındırılması süreci.

İngilizcesi:
disarmament
« Sözlük Dizinine Dön