siyasal süreç

« Sözlük Dizinine Dön

1. Siyasal ilişkilerde varlıklarının evrensel olarak zorunlu olduğu kabul edilen değişim yasalarının sürekli tekrarlanan kalıpları. 2. Bireyin diğer birey ya da gruplarla veya grupların birbirleriyle olan, iktidarın paylaşılmasına yönelik ilişkilerinin yürümesini belirleyen yol, yöntem ve kurallar bütünü.

İngilizcesi:
political process
« Sözlük Dizinine Dön