siyasal teori

« Sözlük Dizinine Dön

1. Somut siyasal olay, kurum ve ilişkileri, söz konusu olay, kurum ve ilişkilerle ilgili soyut genellemelerle uyum içinde anlama ve açıklama girişimi. 2. Siyasal süreçler ile ülke içi ve ülkelerarası siyasal ilişkileri sistematik bir çerçevede anlama ve açıklamaya yönelik bilgiler bütünü.

İngilizcesi:
political theory
« Sözlük Dizinine Dön