Solow artığı

« Sözlük Dizinine Dön

1950’li yılların sonuna doğru R. Solow’un ortaya koyduğu, bir ekonominin toplam üretimindeki artışın emek ile sermayede meydana gelen büyüme ile açıklanamayan kısmı.

İngilizcesi:
Solow residual
« Sözlük Dizinine Dön