sosyal bağlam

« Sözlük Dizinine Dön

Bir sosyal olgu veya ilişkiyi ortaya çıkaran, çevreleyen ya da biçimlendiren değer ve koşullar. bkz. bağlam, olgu bağlamı.

İngilizcesi:
social context
« Sözlük Dizinine Dön