sosyal demokrasi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Emekçi kesim ile burjuvazi arasında bir yapısal çatışmanın varlığını kabul etmekle beraber çözümün, taraflardan birinin şiddet kullanılarak ortadan kaldırılmasıyla veya devrim ile değil, demokratik yollarla, alt gelir gruplarının üretimin bölüşümünden daha çok pay alması, sosyal adaletin ve iş barışının tam olarak sağlanmasıyla mümkün olabileceğini savunan yaklaşım. 2. İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerinde gelişmeye başlayan uzlaşma taraftarı, sosyalizme kanlı bir devrimle değil, demokratik mücadele ile ulaşılmasını öngören, bu çerçevede sosyalizmle demokrasiyi uzlaştırmaya çalışan, emeğiyle geçinen toplum kesimlerinin menfaatlerinin korunması ve üretimi artırmak kadar hakça bölüşümün de sağlanmasını temel alan sosyal hareket. Gelecekteki bir devrim uğruna her şeyini vermektense, mevcut şartları daha iyileştirmeyi amaçlayan ılımlı sosyalizm. bkz. demokrasi, sosyalizm.

İngilizcesi:
social democracy
« Sözlük Dizinine Dön