sosyal devlet

« Sözlük Dizinine Dön

Devlete, ekonomik ve sosyal alanlarda planlama, düzenleme ve gerektiğinde piyasaya aktif müdahale işlevi yükleyen, bu çerçevede bireylere sosyal güvenlik ve adalet sağlayıcı politikaların geliştirildiği refah devleti modeli.

İngilizcesi:
social state
« Sözlük Dizinine Dön