sosyal dışlama

« Sözlük Dizinine Dön

Birey veya küçük bir grubun, içinde yaşadığı geniş grubun imkanlarından yararlanamaz biçimde ayrıştırılması ve diğer birey veya grupların kurabildiği bağlantı ve ilişkilerden yoksun bırakılması. bkz. dışlanma.

İngilizcesi:
social exclusion
« Sözlük Dizinine Dön