sosyal düzen

« Sözlük Dizinine Dön

Bireylerin çıkarlarının uzlaşması veya yerleşik toplumsal değerlerin bir sonucu olarak, toplum içinde sürekliliğini koruyarak var olan düzenli ilişkiler sistemi.

İngilizcesi:
social order
« Sözlük Dizinine Dön