sosyal fayda

« Sözlük Dizinine Dön

Bir üretim sürecinde bireysel fayda ile ortaya çıkan pozitif dışsallıkların toplamı. bkz. sosyal maliyet, fayda, dışsallık.

İngilizcesi:
social benefit
« Sözlük Dizinine Dön