sosyal gerçeklik

« Sözlük Dizinine Dön

Sosyal bilimin konusunu oluşturan tutum, değer, davranış ve ilişki dâhil olmak üzere her şey. bkz. gerçeklik.

İngilizcesi:
social reality
« Sözlük Dizinine Dön