Emeklilik fonları, sigorta, güvencesi yasası, işsizlik sigortası vb. gibi bireylerin yoksulluğa düşmelerini, ya da yaşlandıklarında aç kalmalarını önleyici koruyucu tedbirler. bkz. sosyal sigorta.

İngilizcesi:
social security