sosyal kontrol

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal düzenin devamının sağlanması amacına yönelik olarak bireye toplumsal beklentilere uygun davranışlar empoze eden kurallar, değerler veya yaptırımlar bütünü.

« Sözlük Dizinine Dön