sosyal mühendislik

« Sözlük Dizinine Dön

Toplum mühendisliği. 1. Toplumsal sistem veya kurumların önceden doğruluğu kabul edilmiş olan belirli kural ve ilkelere göre planlanarak oluşturulması. 2. Toplumun, olası tüm davranışlarının denetim altında tutulduğu bir uygulama nesnesi gibi davranacağı varsayımına dayalı olarak, rakamsal veriler ve bu verilerden yola çıkarak geliştirilen modellerle toplumsal değişim projeleri uygulamaya çalışan yaklaşımlar. Toplumun bilinçli olarak belirli yönlerde değişime tabi tutulması ve bu yolla toplumsal davranışların belirli kalıplara oturtulmasını amaçlayan projelerin ortak adı.

İngilizcesi:
social engineering
« Sözlük Dizinine Dön