sosyal öğrenme

« Sözlük Dizinine Dön

İnsanın diğer bireyler aracılığıyla bilgi edinmesi. bkz. bireysel öğrenme.

İngilizcesi:
social learning
« Sözlük Dizinine Dön