sosyal psikoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Bireyin, bireyler arası ve sosyal çevreyle olan ilişkilerini, sosyal deneyim ve davranışlarını, grup üyeliğinin nitelikleri veya bir toplum içinde bulunmanın bireyin tutum ve davranışları ile inançları üzerindeki etkilerini inceleyen psikoloji dalı.

İngilizcesi:
social psychology
« Sözlük Dizinine Dön