sosyal sigorta

« Sözlük Dizinine Dön

Yaşlılık, kaza, hastalık, ekonomik kriz, işten atılma gibi nedenlerle iş yapamaz duruma düşme veya işini kaybetme halinde bireylere resmi yollardan hayatlarını devam ettirecek düzeyde gelir temin edilmesini öngören kamusal düzenlemeler.

İngilizcesi:
social insurance
« Sözlük Dizinine Dön