sosyal tabakalaşma

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal kaynakların tüm talepleri karşılamaya yetmemesi ve bireylerin bir şekilde eşitsiz konumlarda bulunmalarının bir sonucu olarak, toplumun kıt fakat değerli kaynaklarına ulaşmada aralarında hiyerarşi olacak biçimde ve servet, gelir, eğitim, meslek, inanç, saygınlık, iktidar kullanımı veya yaşam tarzı farklılaşması biçiminde kendini gösteren, çeşitli gruplara bölünmesi. Dünya tarihinde farklı biçimlerde gerçekleşen temelde kölelik, kast, feodalizm ve sınıf sistemi olmak üzere dört ana tabakalaşma sisteminden bahsedilebilir. bkz. tabakalaşma.

İngilizcesi:
social stratification
« Sözlük Dizinine Dön