stagflasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Enflasyonla işsizliğin bir arada yaşandığı durum; enflasyon ortamında durgunluk. İngilizce stagnation (durgunluk) ve inflation (enflasyon) kelimelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bu terimle, klasik Keynesgil makro iktisadi çözümlemede ele alındığının tersine, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki deneyimlerden de yararlanılarak, enflasyonla işsizliğin her zaman birbirlerine alternatif olmadığı, aynı anda iç içe bulunabilecekleri ifade edilmektedir.

« Sözlük Dizinine Dön