statü-rol yanılsaması

« Sözlük Dizinine Dön

Özellikle geçici yüksek statü elde edenlerin bu statüleri değiştiği halde o statü nedeniyle ortaya çıkan sosyal rollerinin hiç değişmemesi, kalıcı olması beklentisini taşımaları.

İngilizcesi:
status-role illusion
« Sözlük Dizinine Dön