sürekli devrim tezi

« Sözlük Dizinine Dön

Trotsky tarafından ileri sürülen ve Marksizmin öngörülerinin gerçekleşmesinin, bir ülkenin sosyalistleştirilip sosyalizmin diğer ülkelere ihraç edilmesiyle değil, bütün kapitalist devletlerin yıkılıp yerlerine sosyalist devletlerin kurulması ve devrimlerin sürekli yenilenmesi yoluyla mümkün olacağını savunan görüş.

İngilizcesi:
permanent revolution thesis
« Sözlük Dizinine Dön