sürü psikolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Grup psikolojisi. Kitle psikolojisi. Bir konuda tutum veya davranış oluştururken temel kural olarak çoğunluğun karar ve uygulamalarını taklit etme. ‘Uydum kalabalığa’ mantığıyla, kitle ne yapıyorsa aynısını yapma; iradi veya bilinçli olmadan, içinde bulunduğu kalabalığın hal ve hareketlerini benimseme, taklit veya tekrar etme ruh hali.

İngilizcesi:
crowd psychology
« Sözlük Dizinine Dön