tahsis etkinliği

« Sözlük Dizinine Dön

Dağılımsal etkinlik. 1. Faktör piyasasında, bir faktörün, farklı kullanımlarda ortaya çıkacak olan ürünün değerini eşitleyecek biçimde kullanılması 2. Bir ekonomide kaynak ve üretim faktörlerinin yeniden tahsisi yoluyla refah düzeyinin artırılmasının mümkün olmadığı, kaynakların efektif talebi karşılayacak biçimde tahsis edilmesiyle ortaya çıkan etkinlik. bkz. ekonomik etkinlik, teknik etkinlik.

« Sözlük Dizinine Dön