tam rekabet piyasası

« Sözlük Dizinine Dön

Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunması nedeniyle bireysel olarak kimsenin fiyatları etkilemesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla fiyatların veri kabul edildiği; piyasaya giriş-çıkışların tümüyle serbest olduğu; piyasa şartları hakkında tam bilgilenme imkânının bulunduğu, malların homojen, kâr maksimizasyonuna yönelik rasyonel davranış biçiminin egemen olduğu ve her türlü sınırlamadan uzak üretim ve mübadele yapılabildiği, varsayımsal piyasa modeli. Gerçekte böyle bir piyasanın var olamayacağı bilindiği halde bilimsel iktisadi çözümlemelerde, diğer piyasa modellerinin açıklanabilmesine yardımcı olmak üzere, bir örnek model olarak yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. bkz. eksik rekabet piyasası, rekabet, piyasa.

İngilizcesi:
perfect competition
« Sözlük Dizinine Dön