tecrübi ifadeler

« Sözlük Dizinine Dön

Deneyime dayalı ifadeler; tecrübeden kaynaklanan önermeler. Tecrübi ifadeler durum veya olayların tasviri olup, açıklama değildirler. Bu tür ifadelerle söylenmek istenen şey en genel anlamda durum şudur.. şeklinde formüle edilebilir. Tecrübi ifadeler yaşanmış olaylara dayandıklarından bunların doğruluğu veya yanlışlığından söz etmek anlamlıdır. Eğer bir tecrübi ifade, bir hipotetik sistemin terimleri ile ortaya konmuşsa, o zaman bu ifade, o hipotetik sistemin, söz konusu ifadenin konu aldığı olgular üzerine bir yorumudur. (Ş. Kocabaş) bkz. ifadelerin gruplandırılması.

İngilizcesi:
experiential sentences
« Sözlük Dizinine Dön