tehlikeye atma tezi

« Sözlük Dizinine Dön

A.O. Hirschman tarafından geliştirilen ve değişime karşı çıkanların söylemlerini kategorize eden üç tezden biri. Buna göre değişime karşı olanlar, belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik toplumsal düzenlemelerin başka bir amacın gerçekleşmesini önlediğini ileri sürerler. Böylece bir yandan iyi bir gelişmeye yol açıyor izlenimi verirken, diğer yandan başka bir iyinin ortadan kalkmasına yol açarlar. Örn. İstihdamı artırmak için yapılan devlet müdahaleleri enflasyonu azdırır; demokratik reformlar kitlelerin yönetime el koymasıyla özgürlükleri kısıtlar. bkz aksi tesir tezi, boşunalık tezi.

İngilizcesi:
jeopardy thesis
« Sözlük Dizinine Dön