tekçilik

« Sözlük Dizinine Dön

Monizm. Gerçekliğin, tüm olay ve ilişkilerin tek bir ilkeye dayandırılarak açıklanabileceğini savunan yaklaşım.

« Sözlük Dizinine Dön