telkin

« Sözlük Dizinine Dön

1. Aşılama. Bir düşünceyi, sezdirmeden, dolaylı cümlelerle benimsetme. 2. Bir fikrin eleştirisiz kabul edilmesini sağlamak, tutum veya inançları değiştirmek, yerleşik alışkanlıkların olduğu gibi sürmesini temin etmek veya bir eylemi yapmaya razı etmek için yapılan sözlü yönlendirme.

İngilizcesi:
suggestion
« Sözlük Dizinine Dön