teokrasi

« Sözlük Dizinine Dön

Dinerki. Siyasal örgütlenme, devletin yönetim organları, tüm siyasal ilişki ve iktidar kullanım biçimlerinin dini kurallara göre düzenlenip yürütüldüğü yönetim biçimi.

« Sözlük Dizinine Dön