teori yüklü

« Sözlük Dizinine Dön

Kuram yüklü. Bir kuramı önvarsayma; bir kuram olmadan ifade edilememe durumu. Örneğin bir gözlem ifadesi, salt gözlem içermeyip, o konuda öne sürülen bir kuramın doğruluğunu açık veya örtük biçimde kabul ediyorsa, bu gözlem kuram yüklüdür. Bir kısım düşünürlere göre, herhangi bir kuramsal arkaplan olmadan gözlem yapma imkansız olduğu için her tür gözlem kuram yüklüdür, kuramdan bağımsız gözlem mümkün değildir.

« Sözlük Dizinine Dön