THE ifadeler

« Sözlük Dizinine Dön

Teorik, hipotetik, empirik ifadeler. Kuramsal, kurgusal ve deneyimsel önermeler. Bu ifadeler, açıklamalardır. Ancak bu açıklamalar bir yaşam biçimini sergileyen bir dilin temelleri değildirler. THE ifadeler için neden, niçin,.. şeklinde veya daha genel terimlerle açıklama sorusu sormak; teoriye göre, hipoteze göre, deneye göre gibi önekler kullanmak anlamlı; “inanıyorum ki” öneki veya “…inanmıyorum” soneki anlamsızdır. THE cümleleri ile bizim, en genel ifadesiyle şunu demek istediğimiz söylenebilir: Olaylar şunun şunun gibi olmaktadır veya olur. Bir THE ifadenin doğruluğu veya yanlışlığından söz etmek anlamsızdır. Buna karşılık THE ifadeler şu şu olaylarla karşılaştırmada uygundur veya değildir denebilir. Yani, THE ifadeler gerçeklikle karşılaştırmada birer benzeşim modelidirler. bkz. ifadelerin gruplandırılması.

İngilizcesi:
THE statements
« Sözlük Dizinine Dön