ticaret kapitalizmi

« Sözlük Dizinine Dön

Ticari kapitalizm. Sermaye birikiminin daha çok ticari faaliyetlerden kaynaklandığı dönem. Avrupa’da kapitalistleşme sürecinin, bu sürecin başladığı 16. yüzyıl ile 18. yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi arasında kalan dönemdeki niteliği. Denizaşırı coğrafi keşifler ve ardından gelen sömürgecilik süreciyle paralel olarak gelişen, ticarete dayalı sermaye birikiminin ortaya çıkardığı kapitalizm. Merkantilist dönemin iktisadi yapılanmasını betimlediği için ticari kapitalizm dönemi ile merkantilist dönem birbirine ikame olarak kullanılmaktadır.

İngilizcesi:
commercial capitalism
« Sözlük Dizinine Dön