Kâr amacıyla yapılan alım-satım. Bir malın üreticisinden nihaî tüketicisine ulaşıncaya kadar geçtiği her aşamada yapılan alış-veriş; malın kâr elde etme beklentisi ile el değiştirmesi işlemi.

İngilizcesi:
trade