Titoizm

« Sözlük Dizinine Dön

1948 yılında, yeni bir doktrin olarak Stalin tarafından zorla dayatılan dünya komünizmi anlayışına bir tepki olarak, Yugoslavya’nın komünist lideri J.B. Tito tarafından geliştirilen ve komünizmi, sosyalist ülkelerin ulusal bağımsızlıklarını kazanmalarına katkıda bulunan bir ideoloji olarak gören, ulusal komünizmin teorisi ve uygulaması. bkz. Maoizm, özyönetim, sosyalizm.

İngilizcesi:
Titoism
« Sözlük Dizinine Dön