toplu davranış

« Sözlük Dizinine Dön

ortak davranış. 1. Birlikte yaşamanın gereği olan kararları alma ve işlemleri yapma. 2. Kalabalık içindeki duygusal etkileşimin yoğunluğunun eleştiri ve sorgulamaya imkân tanımayacak kadar güçlü olduğu durumlarda ortaya çıkan ve bilinçli bir muhakeme yapmadan sadece içinde bulunulan topluluğun etkisiyle gerçekleşen ani, geçici ve çoğunlukla da pasif katılım gerektiren davranış türü.

« Sözlük Dizinine Dön