toprak ve tarım reformu

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal bütünlük, sosyal adalet vb. kaygılarla tarımsal yapıya, toprağın kullanım veya mülkiyet yapısına yeni bir biçim vermeye yönelik devlet müdahalesi.

İngilizcesi:
land and agriculture reform
« Sözlük Dizinine Dön