totemcilik

« Sözlük Dizinine Dön

Aralarında soy ilişkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız varlıklarla akrabalık ilişkileri geliştirme esasına dayalı inanç biçimi. Böyle bir inanç çerçevesinde kutsallık atfedilen hayvan, bitki veya nesnelere de totem denir.

İngilizcesi:
totemism
« Sözlük Dizinine Dön