tröst

« Sözlük Dizinine Dön

Mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve fiyatlarına ya da daha genelde piyasaya hakim olmak amacıyla firmaların ekonomik ve hukuksal bağımsızlıklarını kaybederek, tek bir firma halinde birleşmek suretiyle oluşturdukları birlik. Aynı malı üreten firmaların oluşturdukları tröste yatay tröst; belirli bir nihai malın üretilmesi için gerekli tamamlayıcı malların üretilmesi ile ilgili faaliyette bulunan tüm firmaların bir araya gelerek oluşturdukları tröste de dikey tröst denir.

« Sözlük Dizinine Dön